ראיון  רדיופוני - על טיול הנשים בתוכנית סדר נשים
ברשת א'- בהנחיית עירית ענייס

ראיון בערב חדש - על טיול הנשים בנפאל
 

info@asimontours.co.il                    טל: 03-5602043