ראיון  רדיופוני - על טיול הנשים בתוכנית סדר נשים
ברשת א'- בהנחיית עירית ענייס

ראיון בערב חדש - על טיול הנשים בנפאל